Všechny lodě v naší brněnské jachtařské škole (s výjimkou Limba 6.6) je možné si zapůjčit i bez instruktora pro samostatné plachtění.

Na našich plachetnicích není třeba průkaz VMP, ale samozřejmě vyžadujeme, aby každý zájemce prokázal své jachtařské schopnosti a zkušenosti. Jestliže nejste absolvent našich jachtařských kurzů, budeme poprvé požadovat zkušební plavbu s instruktorem v délce zhruba půl hodiny; jestliže této zkoušce vyhovíte, můžete jezdit již nadále samostatně.

Loď je vždy třeba zamluvit telefonicky minimálně jeden den dopředu, v hlavní sezóně je vhodné provést rezervaci i dříve. Doporučujeme také před odjezdem na přehradu se telefonicky přesvědčit o aktuální povětrnostní situaci; v případě mimořádně nepříznivého počasí si vyhrazujeme právo Vaši plavbu přeložit na jiný termín.

Na našich lodích jezdíme vždy v záchranných jachtařských vestách – ty samozřejmě zdarma zapůjčíme při každé plavbě. Prosíme taktéž o přezouvání před vstupem na palubu lodě.

Ceny lodí s veškerými podrobnostmi najdete v našem ceníku.

Naši školu provozujeme v areálu jachtklubu YCLSB – jde o soukromý klub a proto je zde třeba dodržovat určitá pravidla. Před vstupem do areálu zatelefonujte vedoucímu školy nebo vašemu instruktorovi a ten Vás přijde vyzvednout k bráně a zavede do šatny, kde si v uzamykatelné skříňce můžete uložit své věci a následně Vám předá loď a eventuálně pomůže s její přípravou a vyplutím. Po návratu z plavby instruktor opět loď převezme a zkontroluje a nnásledně Vás vyprovodí z areálu. Vzhledem k povaze klubu bohužel není možné, aby Vaši rodinní příslušníci či přátelé byli sami uvnitř areálu, ale jestli se Vám náš klub líbí, určitě se dohodneme na možnosti, jak se stát jeho členem a využívat všech výhod s tím spojených.